+48 664 416 042

   biuro@ubezpieczeniebytom.pl

Emergency Services

Ubezpieczenia Komunikacyjne Bytom

Coraz więcej czasu spędzamy w drodze : do pracy, domu, znajomych, na wakacje. Niestety nie każdy jest świadomy zagrożenia, jakie na niego czeka na drodze. Znaczny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą, znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Również zły stan infrastruktury ma ogromny wpływ na niski poziom bezpieczeństwa na drogach. Zbyt szybki wzrost liczby pojazdów w zestawieniu ze zbyt wolną modernizacją infrastruktury są wytłumaczeniem dla przerażających statystyk dotyczących zdarzeń drogowych. Będąc świadomym niebezpieczeństwa powinniśmy zabezpieczyć się na ewentualność uczestnictwa w wypadku lub kolizji. Możemy poważnie ucierpieć nawet w niegroźnie wyglądającej stłuczce, dlatego warto pomyśleć o takich zdarzeniach zawczasu i rozważyć wybór odpowiedniego ubezpieczenia spośród dostępnych opcji:


OC - obowiązkowe ubezpieczenie wymagane od każdego posiadacza pojazdu mechanicznego,
AC – ubezpieczenie Autocasco, które ma wspomóc w przypadku uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia pojazdu. Jedno z ubezpieczeń dobrowolnych.
Assistance - wspomaga w przypadku awarii lub wypadku. Pomoc gwarantowana jest na drogach krajowych i zagranicznych. Jedno z ubezpieczeń dodatkowych.
NNW – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jdno z ubezpieczeń dodatkowych.
Przydatne jest również dodatkowe ubezpieczenie elementów najbardziej narażonych na kradzież lub zniszczenie takich jak:

- Bagażu na wypadek kradzieży,
- Szyb na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia,
- Pomoc na drodze w przypadku ich uszkodzenia,
- Uzyskanie pomocy prawne, gdy wystąpi odpowiedzialność cywilna lub karna.