+48 664 416 042

   biuro@ubezpieczeniebytom.pl

Emergency Services

Ubezpieczenia Firmowe Bytom

Każdy, kto prowadzi własny biznes jest narażony na wiele stresów związanych z wymaganiami stawianymi przez organy państwowe, banki, klientów. Prowadzenie działalności jest związane z nieustannym niepokojem o przyszłość i strachem jakie nieoczekiwane zdarzenia mogą się przydarzyć i pogrążyć dotąd dobrze prosperującą firmę. Niestety jest wiele zdarzeń, które mogą nagle zachwiać płynność finansową firmy i rozpocząć pasmo trudności, które w efekcie mogą doprowadzić nawet do bankructwa.


Współczesne ubezpieczenia skierowane dla firm dają możliwość zabezpieczenia się przed wieloma sytuacjami mogącymi zachwiać ich stabilnością. Można wybrać ubezpieczenia, które zapewnią wsparcie finansowe w przypadku:

- wandalizmu,
- kradzieży,
- rabunku,
-wichury,
- gradobicia,
- pożaru,
- zalania,
- następstw nieszczęśliwych wypadków,
- odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe w związku z prowadzeniem działalności.